Biała Podlaska – Kościół Św. Antoniego

Organy wybudowane w latach 1952-1955 przez Fryderyka Szwarca z Kartuz.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa składa się z wysokiego cokołu zakończonego wydatnym gzymsem, na którym wspiera się prospekt otwarty, płaski, zakomponowany z piszczałek bez oprawy w dwie boczne wysokie wieże przedzielone niższym segmentem. Korpusy w wieżach ułożone odśrodkowo, symetrycznie względem osi prospektu, w środkowym segmencie dośrodkowo, w kształt wklęsłego łuku eksponującego okno. Labia zakomponowane girlanowo względem dwóch osi. Piszczałki cynkowe, malowane na kolor srebrny. Styl współczesny.

Stół gry na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 21 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (8+8) o zakresie C-f3 i pedał (5) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Crescendo (pedał), AP, Wył.reg.ręcz., Połączenia: Man.Kop.II/I, Ped.Kop.I, Ped.Kop.II, Sub.Kop.II/I.

Miech

Miech pływakowy umieszczone w cokole szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Flet 8’
Gamba 8’
Oktawa 4’
Róg Kozi 4’
Quinta 2 2/3
Superoktawa 2’
Mikstura 3-4 rzęd.
Manuał II
Pryncypał Skrzypcowy 8’
Kryty 8’
Aeolina 8’
Vox coelestis 8’
Flet Rurkowy 4’
Róg nocny 2’
Sesquialtera 2 rzęd.
Cymbały 2 rzęd.
Pedał
Subbas 16’
Violon 16’
Cello 8’
Choral bass 4’
Fagot 16’*

* (dodany w 2005 roku przez Andrzeja Madeja)