organy-diecezjasiedlce.pl

Organy Diecezji Siedleckiej

  KATALOG ORGANÓW DIECEZJI SIEDLECKIEJ W GRANICACH USTALONYCH W 1992 roku

Prezentowane strony zawierają wyniki badań, które przeprowadziła dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa w 2003 i 2004 roku w ramach programu Ministerstwa Kultury z dziedziny ochrony dóbr kultury wspierającego młodych twórców. Weryfikacja danych i przygotowanie ich do publikacji odbyło się w drugiej połowie 2013 roku dzięki grantowi badawczemu dla Młodych Naukowców zrealizowanemu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2016 roku ukazała się drukiem publikacja Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, Organy diecezji siedleckiej – katalog, UMFC, Warszawa 2016.

Dekanat Łukowski II

Dekanat Łukowski II