Biała Podlaska – Parafia Chrystusa Miłosiernego

Organy wybudowane w latach 2003-2011 przez Grzegorza Stawowego z Sandomierza, według projektu brzmieniowego ks. Jana Chwałka. Projekt prospektu wykonał rzeźbiarz Wojciech Bałos z Makowa Podhalańskiego.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego, na lewej ścianie empory.

Szafa organowa jest zabudowaniem wnęki, w której umieszczone są podzespoły instrumentu. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, asymetryczny, pięcioosiowy osadzony na cokole płycinowym, w którego górnej partii wykrój piszczałkowy pozytywu flankowany rzeźbami muzykujących aniołów. Prospekt poety na wydatnym gzymsie z formą tympanonu na osi. Pola piszczałkowe prostokątne, zwieńczone gzymsem w formie przełamanego daszku dwuspadowego, zakomponowane schodkowo; każde z nich o tej samej formie, wzrastające ku osi kościoła. Środkowe pole piszczałkowe wyższe, zwieńczone trójkątnym tympanonem; wykroje piszczałkowe bez kotar, z widocznymi końcówkami korpusów ułożonymi w każdym segmencie opadająco w stronę osi kościoła; układ labrów dośrodkowo wznoszący, w pozytywie – girlandowy. Piszczałki prospektowe cynowe. Kolorystyka: jasny dąb, lakierowany. Styl współczesny, nawiązujący do tradycji.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 28 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały – II i III (10+10) o zakresie C-g3 i pedał (8) o zakresie C-f1. Dodatkowy I – koppel manual.

[Zdjęcie stołu gry]

Traktura

Traktura gry mechaniczna, traktura rejestrów elektryczna.

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Crescendo, 2 wolne kombinacje, włącznik GJ.

Miech

Miechy pływakowe dla każdej sekcji.

Dyspozycja

Manuał I – coppel III+IIManuał II
Prestant 16’
Pryncypał 8’
Gemshorn 8’
Flet kryty 8’
Oktawa 4’
Rurflet 4’
Kwinta 2 2/3
Róg 2’
Mikstura 4 ch
Trompet 8’
Manuał III Echo
Pryncypał 8’
Viola 8’
Gedakt 8’
Oktawa 4’
Flet mminor 4’
Sesquialtera 2x
Superoktawa 2’
Kwinta 1 1/3
Scharf 4x
Krumhorn 8’
Vacat
Pedał
Kontrabas 16’
Subbas 16’
Oktawbas 8’
Fletbas 8’
Chorałbas 4’
Kornet 2x (2 2/3’+1 3/5’)
Oktawa 2’
Puzon 16’

II/P
III/P