Biała Podlaska – Parafia Narodzenia NMP

Organy wybudowane w 1928 roku przez Adolfa Homana z Warszawy. Kilkakrotnie przebudowane, rozbudowane w latach 1958-1970 przez Wiktora Przytulskiego z Gdańska.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, osadzony na wysokim cokole płycinowym.
Środkowe pole wyższe, zamknięte półkoliście, zwieńczone okazałym gzymsem ozdobionym wicią roślinną, na szczycie przerwanym postumentem, na którym anioł. Skrajne pola piszczałkowe zamknięte łukiem, zwieńczone wydatnymi wolutami, na których półleżące anioły grające na trąbkach. Pomiędzy głównymi płaskimi polami ryzalitowo wysunięte wąskie wieżyczki piszczałkowe, niższe niż pola, zwieńczone belkowaniem, zamknięte prosto, z kotarami w kształcie upiętego materiału, wsparte na konsolkach.
Układ labiów piszczałek we wszystkich polach – girlandowy. Kolorystyka: żółty, biały i złocenia. Styl eklektyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 23 głosy podzielone pomiędzy dwa manuały (10, 9) o zakresie C-g3 i pedał (4) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tremolo II, II/I, I/P, II/P, Super I, Subo II/I, Super II, Super pedał, AP,Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Crescendo.

Miech

Nowe miechy pływakowe dla każdej sekcji, zasilane silnikiem elektrycznym.

W latach 2010-2012 wykonano kompleksowe prace konserwatorskie przywracając organom koncepcję brzmieniową Homana według pierwotnej, 18-głosowej dyspozycji. W związku z niewystarczającym wolumenem brzmienia organów wykorzystano wybrane rejestry z rozbudowy W. Przytulskiego, które po odpowiedniej intonacji zostały dopasowane do stylistyki romantycznej, oraz powiększono sekcję manuału głównego o głos Kornet.Dyspozycja – stan po pracach konserwatorskich 2012 r. (Pogrubiono głosy zachowane z rozbudowy, podkreślono głosy i urządzenia nowe)

Dyspozycja

Manuał I
Bourdun 16′
Pryncypał 8′
Flet Nizki 8′
Viola di Gamba 8′
Salicional 8′
Oktawa 4′
Fugara 4′
Rurflet 4′
Mixtura 2 2/3’ 4 ch.
Kornet 3 ch. (2 2/3’+2’+1 3/5’ przez całą skalę)
Manuał II
Pryncypał skrzypcowy 8′
Koncertflet 8′
Burdon 8′
Aeolina 8′
Vox cealestis 8′
Pryncypał skrzypcowy 4′
Dolceflet 4′
Nasard 2 2/3
Pikoloflet 2′
Pedał
Violonbas 16′
Subbas 16’
Oktawbas 8′
Cello 8′