Czerwonka Liwska – Parafia Św. Stanisława BM

Organy wybudowane w 1932 roku przez firmę Homan-Jezierski. Umowa została spisana w 1930 r.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, wsparty na dekoracyjnym cokole, jednoczęściowy, pięcioosiowy. Nieparzyste pola piszczałkowe cofnięte. Wykroje piszczałkowe zamknięte ostrołukowo. Środkowy segment zwieńczony trójkątnie, z wpisanym snycersko opracowanym maswerkiem, z żabkami i pinaklami, parzyste segmenty analogiczne. Listwy międzysegmentowe zwieńczone pinaklami zakończonymi kwiatonami. Styl neogotycki.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 11 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (9) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Forte, Tutti, Połączenia.

Miech

Miech magazynowy, jednoczerpakowy.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
V. di Gamba 8’
Salicionał 8’
– głos bez nazwy 2’ (niegdyś Aeolina 8’)
– głos bez nazwy 11/3‘ (niegdyś Vox Coel. 8’)
Bordun 8’
Flet Dolce 4’
Oktawa 4’
Mixtura 3f 2 2/3
Pedał
Violonczela 8’
Subbas 16’