Czołomyje – Parafia Św. Szymona i Tadeusza Apostoła

Organy budowane od 1974 roku, nie wiadomo, czy całkowicie ukończone. W związku z rozbudową kościoła w 1980 r. rozebrane i złożone w piwnicach kościoła i w szopie.

Desrukt instrumentu pneumatycznego o 15 głosach podzielonych pomiędzy dwa manuały i pedał. Tabliczki z nazwiskiem autora brak. Dyspozycję projektował ks. Filipowicz.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Mezzo Forte, Forte, Tutti, Wolna Kombinacja, Crescendo, Połączenia: II/I 16’, II/I 8’, II/I 4’, II/P, II/P; Tremolo.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Holflet 8’
Rurflet 4’
Oktawa 4’
Superoktawa 2’
Mixtura 3 ch.
Manuał II
Burdon 8’
Salicet 8’
Szpicflet 4’
Nasad 2 2/3
Pikolo 2’
Tercja 2ch
Pedał
Subbas 16’
Fletbas 8’
Chorałbas 4’