Dęblin – Kościół Garnizonowy

Organy zostały wybudowane w drugiej połowie XX wieku, według informacji ustnej uzyskanej w parafii pochodzą ze Szwajcarii. Zostały zakupione przez garnizon w Dęblinie w 2005 roku i zainstalowane przez Jerzego Kuklę, następnie rok później rozbudowane przez Andrzeja Madeja.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Prospekt organowy otwarty, wsparty na balustradzie chóru, złożony z piszczałek pryncypałowych pogrupowanych w trzy segmenty, z których środkowy symetryczny, o łamanym girlandowym układzie labiów, boczne równej szerokości, symetryczne względem osi instrumentu. Styl współczesny.

Stół gry wolnostojący, po lewej stronie szafy, bokiem do ołtarza głównego. 14 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (5+6) o zakresie C-g3 i pedał (3) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura elektropneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: AP (nie działa), Mezzoforte, Tutti, Wolna kombinacja, Crescendo, połączenia: II-I, I-Ped., II-Ped, Octave grave II – I.

Miech

Dwa miechy magazynowe, jednofałdowe umieszczone wewnątrz obudowy organów, zasilane dmuchawą elektryczną.

Dyspozycja

Manuał I
Principal 8’
Flute a chem. 8’
Prestant 4’
Flute douce 4’
Fourniture 2’ 4 ch.
vacat
Manuał II
vacat
Flageolet 2’
Nasard 2 2/3
Cor de nuit 4’
Principal 4’
Salicional 8’
Bourdon 8’
Pedał
Soubasse 16’
Bourdon 8’
Octavbass 8’*

*dobudowany w 2006 r.