Dęblin – Parafia Św. Piusa V

Organy zostały zbudowane przez firmę Walcker w roku 1961 w kościele protestanckim w Hamburgu Eimsbuettel, zakupione przez parafię w Dęblinie w kwietniu 2006 r. i zainstalowane przez Jerzego Kuklę z Lublina.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Tylną ścianę szafy stanowi wzniesiona w tym celu wnęka murowana. Prospekt osadzony na wysokim cokole z pionowych lameli, współczesny. Centralna część dominująca, dwukondygnacyjna, z których w dolnej eksponowane skrzydła szafy ekspresyjnej, górna w formie otwartego rzędu piszczałek ustawionych symetrycznie dośrodkowo. Część centralna flankowana skrzydłami z piszczałek pedałowych wykonanych z miedzi, ułożonych dośrodkowo. Układ labiów ukośny, dośrodkowy. Panele cokołu i szafy ekspresyjnej w kolorze szarym.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 27 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (9+10) o zakresie C-g3 i pedał (8) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, registratura elektryczna.

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: szafa ekspresyjna II, Zungenabsteller, trzy wolne kombinacje, połączenia: II-I, I-Ped., II-Ped, Tremulant II.

Dyspozycja

Manuał I
Pommer 16’
Pryncypał 8’
Rohrfloete 8’
Octave 4’
Blockfloete 4’
Nasat 2 2/3
Schwizpfeife 2’
Mixtur 2’ 5f
Trompete 8’

Manuał II
Koppelfloete 8’
Gemshorn 8’
Pryncypał 4’
Nachthorn 4’
Klainoktav 2’
Waldfloete 1’
Superquinta 1 1/3
Sesqvieltera 1 1/3’+1 3/5
Scharf 4f
Rohrschalmey 8’
Pedał
Pryncypał 16’
Subbass 16’
Octave 8’
Gedacktpommer 8’
Choralbass 2f
Rauschpfeife 4f
Posaune 16’
Trompete 8’