Domanice – Parafia Nawiedzenia NMP

Organy wybudowane w 1895 roku przez Edwarda Krukowskiego z Siedlec.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego, w głębi arkady.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, jednowieżyczkowy, na cokole. Wieżyczka wyższa, wysunięta półkoliście, zamknięta kotarą w formie stylizowanego upiętego materiału, zwieńczona gierowanym gzymsem flankowanym snycerskimi spływami wolutowymi z dekoracją roślinną. Boczne segmenty prospektu niższe, zamknięte arkadowo, z kluczem, flankowane kanelowanymi pilastrami zwieńczonymi konsolkami, na których gzyms. Styl klasycystyczny.

Stół gry wbudowany w prawy bok szafy organowej. Pozytyw o 8 głosach. Klawiatura o zakresie C-c3.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Miech

Miech magazynowy, dwuczerpakowy, wewnątrz szafy organowej

Dyspozycja

Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Portunal-flet 8’
Viola di gamba 8’
Bourdon 8’
Holflet 4’
Violina 4’
Mixtura 2’