Drelów – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

Organy wybudowane w 1936 roku przez firmę Zygmunta Kamińskiego z Warszawy.
Na czas wojny organy były rozebrane. Instrument po gruntownych pracach konserwatorskich w 2008 roku (Paweł Ziaja).

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, dwuczęściowa, złożona z dwóch bliźniaczych segmentów połączonych belkowaniem z dekoracją snycerską. Prospekt każdego z segmentów architektoniczny, symetryczny, trójosiowy, osadzony na cokole płycinowym na gzymsie z fryzem kostkowym. Pole piszczałkowe środkowej osi niższe, nieco cofnięte i węższe niż pola boczne, dwukondygnacyjne (wyższe pojedyncze, niższe biforialne), zwieńczone dwuspadowo. Boczne pola wyższe, zwieńczone blankami, ujęte pilastrami zamknięte łukiem odcinkowym ze zredukowanym snycerskim kluczem i wiązaniami u nasady łuku.
Bliźniacze segmenty połączone osadzonym na konsolkach skromnym belkowaniem z fryzem kostkowym analogicznym do wieńczącego cokoły, na którym centralnie lira flankowana spływami.
Układ piszczałek girlandowy. Piszczałki prospektowe cynkowe.
Kolorystyka: mazerunek w kolorze dębu. Styl eklektyczny.
Układ szafy organowej eliminuje architektura chóru muzycznego, w którym na osi tylnej ściany znajduje się okno.

Stół gry wolnostojący, na osi chóru, przodem do ołtarza głównego. 8 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (3,3) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, AP, Sygnał Kalik., Tremolo Gamba, Tremolo Gedekt, Tremolo Flet; Łączniki: Man. II do I, Man. I do Ped., Man. II do Ped. [brak klapki], Super Igo, Super II do I, Subo II do I.

Miech

Miech pływakowy z podawaczem klinowym umieszczony obok szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Gamba 8’
Oktawa 4’
Manuał II
Gedekt 8’
Salicet 8’
Flet harm. 4’
Pedał
Subbas 16’
Czello 8’