Gocław – Parafia NMP Królowej Polski

Destrukt pozytywu z XIX wieku składowany na strychu w budynkach gospodarczych parafii.
Autor nieznany, instrument zainstalowany w Gocławiu po 1938 roku, prawdopodobnie przez firmę Kamińskich. [ADS]

Składowany na strychu w budynkach gospodarczych parafii.

Opis (na podstawie zdjęcia z karty ewidencyjnej)
Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, osadzony na cokole trójsegmentowy, o środkowym segmencie wyższym, zamkniętym łukiem pełnym, zwieńczonym prostym gzymsem na którym tympanon i bocznych niższych, zamkniętych łukiem pełnym, zwieńczonych prostym gzymsem na którym symetryczne spływy wolutowe. Środkowy segment nieznacznie wysunięty do przodu. Wykroje piszczałkowe ujęte zredukowanymi półpilastrami. Labia w wykrojach zakomponowane girlandowo.
Styl klasycystyczny. Kolorystyka ciemnobrązowa.

Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej. Zakres klawiatury C-c3.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Dyspozycja

Dyspozycja (wg karty ewidencyjnej z 1981 r.)

Pryncypał 8’
Flet kryty 8’
Flet 4’
Gamba 4’