Górki – Parafia Św. Wojciecha BM

Organy wybudowane w 1913 roku (może 1907) Opus 1903 przez firmę Braci Rieger z Jägerndorf, o czym informuje inskrypcja nad klawiaturami.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, trzysekcyjny. Skrajne bliźniacze sekcje osadzone na cokołach płycinowych, o trzech półkoliście zamkniętych polach piszczałkowych, z których środkowe wyższe, zwieńczone półokrągłym tympanonem, boczne niższe ze zwieńczeniem tralkowym. Sekcja środkowa oparta na wydatnym belkowaniu łączącym sekcje boczne, osadzonym na arkadzie, o pięciu polach piszczałkowych, z których środkowe wyższe, zwieńczone półkolistym tympanonem, na którym krzyż, boczne bliźniacze, niższe. Układ piszczałek w środkowych polach wszystkich sekcji – prosty, w bocznych – girlandowy. Kolorystyka: żółty, biały i złocenia. Styl klasycystyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu w wykroju dużej arkady tworzącej rodzaj „łuku triumfalnego”, przodem do ołtarza głównego. 15 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (8, 4) o zakresie C-f3 i pedał (3) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Mezzoforte, Forte, Crescendo (pedał), Połączenia: II/I, I/P, II/P, Super II/I.

Miech

Dwa miechy pływakowe umieszczone w cokołach bocznych sekcji szafy organowej. Podwójny kalikant przy większym miechu.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Bourdon 16’
Gamba 8’
Salicyonal 8’
Flet major 8’
Oktawa 4’
Dolce 4’
Mikstura 4-rzęd.
Manuał II
Pryncypał skrzypcowy 8’
Eolina 8’
Rorflet 8’
Flet 4’Pedał
Subbass 16’
Cello 8’
Oktawbass 8’