Górzno – Parafia Św. Jana Chrzciciela

Organy wybudowane w latach 2005-2007 przez Grzegorza Wójcika z wykorzystaniem części organów pochodzących z kościoła protestanckiego Stiftskirche w Landau in der Pfalz (Gebr. Oberlinger Orgelbau, 1964).

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, dwuczęściowa, złożona z sekcji głównej i pozytywu wmontowanego w balustradę chóru (Rückpositiv). Sekcja główna złożona z cokołu płycinowego i wspartego na nim architektonicznego prospektu trójwieżyczkowego, siedmioosiowego. Wieże wielokątnie wypukłe, środkowa dominująca, wsparte na schodkowych konsolach, przedzielone płaskimi polami piszczałkowymi, z których flankujące środkową wieżę dwukondygnacyjne. Środkowa część prospektu wsparta na poprzecznej listwie, wzniesiona w stosunku do wież skrajnych. Rückpositiv trój wieżyczkowy, pięcioosiowy, odśrodkowy. Wieże skrajne wyższe, wielokątnie wypukłe, analogiczne do wież części głównej. Środkowa wieża niższa, trójkątnie wypukła, flankowana prostokątnymi polami piszczałkowymi. Wieże obu szaf zwieńczone niewielkim gzymsem, pola piszczałkowe zamknięte prostymi listwami lub profilem. Wykroje piszczałkowe przysłania od góry i od dołu snycerski ornament złocony, stylizowany na wić roślinną, oba segmenty prospektu ujęte po bokach uszakami. Ponad środkową wieżą pozytywu – gwiazda. Pod spodnią ścianką pozytywu płaski snycerski ornament roślinny. Kolorystyka – ciemny dąb ze złoceniami, styl neobarokowy nawiązujący do organów północnoniemieckich.

Stół gry wbudowany centralnie w cokół głównej szafy organowej, tyłem do ołtarza głównego. 45 głosów podzielonych pomiędzy trzy manuały (8+13+13) o zakresie C-g3 i pedał (11) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, traktura rejestrów elektryczna, połączenia elektropneumatyczne.

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Wolna kombinacja, Tremulant I, II i III, Zimbelstern, Połączenia: Koppel I/II, Koppel III/II, I/pedal, II/pedal, III/pedal.

Temperacja Werckmeister III, a1 przy 18 st.C 442 Hz

Miech

Miech pływakowy nowy zasilany silnikiem elektrycznym; we wszystkich wiatrownicach amortyzatory.

Dyspozycja

Hauptwerk (II man.)
Pommer 16
Prinzipal 8
Rohrflöte 8
Spitzgamba 8
Oktave 4
Kleingedackt 4’
Quinte 2 2/3
Supetoktav 2
Mixtur 5-7 fach
Klingendzimbel 4 fach
Trompete 16
Trompete 8’
Clarine 4
Oberwerk (III man.)
Grossgedact 8
Quintaton 8
Prinzipal 4
Gemshorn 4
Nasat 2 2/3
Oktave 2
Blockflöte 2
Terz 1 3/5
Octavlein 1
Cornett 4 fach
Scharff 5 fach
Dulzian 16
Engelnhorn 8
Positiv (I man.)
Gedackt 8
Salicional 8
Prinzipal 4
Koppelflöte 4
Oktave 2
Quinte 1 1/3
Cymbel 4 fach
Krumhorn 8
Pedal
Prinzipalbass 16
Subbass 16
Metalloktave 8
Holzoktave 8
Prinzipal 4
Spilpfeife 4
Nachthorn 2
Mixtur 6 fach
Posaune 16
Pedaltrompete 8
Helltrompete 4