Goźlin – Mariańskie Porzecze – Parafia Matki Boskiej Bolesnej

Organy wybudowane w XVIII wieku przez anonimowego mistrza, możliwe, że pierwotnie przeznaczone do innego wnętrza. W 1872 r. instrument gruntownie przebudował warszawski organmistrz Ignacy Karczewski.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, oparty na cokole zwieńczonym belkowaniem, jednoczęściowy, pięcioosiowy, o trzech wieżyczkach – środkowej wyższej wysuniętej półkoliście podpartej cebulastą konsolą, zwieńczonej gierowanym gzymsem i bocznych niższych wysuniętych kątowo, zwieńczonych analogicznie do środkowej. Pomiędzy wieżyczkami pośrednie pola piszczałkowe zwieńczone prostymi gzymsami, ponad którymi dekoracja snycerska. Poszczególne człony prospektu ujęte w obramienia listwowe. Wykroje piszczałkowe zamknięte od góry snycerskimi kotarami, po bokach prospektu wydatne snycerskie uszaki, na bocznych wieżach diademy. W ornamencie snycerskim dominuje mięsisty akant.

Stół gry wbudowany w lewą ścianę szafy organowej. Pozytyw o 9 głosach i klawiaturze o zakresie E-c3 (krótka oktawa obecnie przestawiona).

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Miech

Miech magazynowy dwuczerpakowy, umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Flet Portunal 8’
Flet Salicet 4’
Mixtura 3 ch.
Flet minor 4’
Kwinta 2 2/3
Oktawa 2’
Flet Portunal 4’
Flet major 8’
Pryncypał 4’