Grębków – Parafia Św. Bartłomieja Apostoła

Organy wybudowane w 1910 roku przez Andrzeja Blomberga [ADS kwestionariusz]. W. Łyjak podaje w karcie ODZ budowę ok. roku 1904.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, oparty na masywnym cokole. Skrajne segmenty nieco wysunięte, wyższe, dominujące, zwieńczone wimpergami z pinaklami, żabkami i kwiatonami. Człon środkowy z wysuniętym segmentem na osi i bocznymi segmentami prostokątnymi, zwieńczonymi gzymsem z dekoracją wielolistną. Wykroje piszczałkowe zamknięte ostrołukowo. W polach nieparzystych kotary w kształcie trójliścia. Styl neogotycki.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 12 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (9) o zakresie C-f3 i pedał (3) o zakresie C-d1 (czasowo odjęty).

Traktura

Traktura gry mechaniczna, rejestrów – pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Evacuant, Piano, M.Forte, Forte, Tutti, Przerywacz, Sygnał.

Miech

Miech magazynowy.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Bourdon 16’
Majorflet 8’
Viola di Gamba 4’
Gemshorn 8’
Aeolina 8’
Fletrowers 4’
Mikstura 2-3-4 chóry
Pedał
Subbas 16’
Violoncello 8’
Flet Bass 8’