Hadynów – Parafia Św. Jana Chrzciciela

Organy wybudowane w latach 1924-25 przez firmę Stanisław Krukowski i Syn w Piotrkowie Trybunalskim. W 1993 roku przeniesione z drewnianego kościoła do murowanego.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, pięcioosiowy osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole piszczałkowe wyższe, zwieńczone trójkątnym tympanonem, skrajne pola nieco niższe, zwieńczone attykami na których zredukowane płomieniste wazy. Pomiędzy środkową i skrajnymi polami piszczałkowymi dwa niższe wykroje zwieńczone wysokim belkowaniem. Wszystkie pola piszczałkowe zamknięte półkoliście. W nieparzystych polach układ piszczałek girlandowy, w parzystych – prosty. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka: ciemne drewno lakierowane. Styl eklektyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 12 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (9) o zakresie C-f3 i pedał (3) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, rejestrów – pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Łącznik Pedał-Manuał, Tremolo-flet (bez tabliczki).

Miech

Miech pływakowy z dwoma podawaczami klinowymi umieszczony obok szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8”
Flet kryty 8”
Gamba 8”
Flet otwarty 8”
Eolina 8”
Vox coelest 8”
Holflet 4”
Oktawa 4”
Mikstura 2”
Pedał
Wiolonczela 8″
Oktawbass 8″
Subbas 16″