Hanna – Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła

Organy z I połowy XIX wieku, wybudowane w kościele parafialnym w Huszczy, zakupione do Hanny w 1965 roku. Anonimowe.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.
Od strony nawy zasłania go wydatna balustrada tak, że widoczna jest niewielka część prospektu. Z powodu zbyt niskiego stropu podczas instalacji organów został w nim wycięty otwór, w którym zmieściła się górka część instrumentu.

Szafa organowa architektoniczna, wolnostojąca, złożona z cokołu płycinowego i osadzonego na nim prospektu pięcioosiowego, trójwieżyczkowego, skomponowanego według powszechnego w baroku schematu dośrodkowo wznoszącego. Środkowa wieża założona na planie półkola wyższa, zwieńczona belkowaniem, boczne niższe, ostrokątne, zwieńczone analogicznym belkowaniem. Pomiędzy wieżami płaszczyzny piszczałkowe zwieńczone prostym gzymsem. Brak wszystkich ozdób snycerskich oprócz lewego wydatnego uszaka snycerskiego skomponowanego z motywów akantu.
Układ labiów we wszystkich wykrojach piszczałkowych – prosty. Piszczałki prospektowe nieoryginalne, cynkowe, zapewne z roku 1965.

Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej, bokiem do ołtarza głównego. Pozytyw o 7 głosach z tympanem. Jeden manuał o zakresie C,F,D,G,A,B,H,c-c3.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Dyspozycja

Burdon 8’
Flet minor 4’
Mixtura 2 ch. [1 1/3’+1’, repetycja c1]
Oktawa 2’
Quinta 2 2/3’*
Flet 4’
Pryncypał 4’*

* piszczałki cynkowe, wtórne
[Zdjęcie stołu gry]