Hańsk – Parafia Św. Rajmunda

Organy wybudowane przez nieznanego twórcę na przełomie XIX i XX wieku, zapewne do innego kościoła (sprowadzone ze Śląska?), zainstalowane w Hańsku w 1957 roku. Według relacji ustnej przywiezione z Krasnegostawu.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, trójosiowy, osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole piszczałkowe szerokie i nieco niższe od bocznych, węższych. Pola piszczałkowe zamknięte półkoliście, zwieńczone prostym gzymsem (ze względu na niskie sklepienie nad organami nad bocznymi polami piszczałkowymi gzyms zlikwidowany. Układ labiów piszczałek we wszystkich polach – prosty, rozszerzający się ku osi pola.

Stół gry wbudowany centralnie w przednią ścianę szafy organowej, tyłem do ołtarza. 7 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (6) o zakresie C-f3 i pedał (1) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tremolo, Połączenie: Pedal-Coppel.

Miech

Pierwotnie miech magazynowy, dwuczerpakowy, wymieniony w 2012 roku na niewielki rezerwuar do nowej dmuchawy elektrycznej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Flet 8’
Salicionał 8’
Oktawa 4’
Holflet 4’
Rauschquinte 2’ 2 ch
Manuał II
vacat
Pedał
Subbas 16’