Horodyszcze – Parafia Najświętszego Serca Jezusowego

Organy wybudowane około połowy XIX wieku w poprzednim, drewnianym kościele. Nie zostały przeniesione do obecnego kościoła. Jako destrukt złożone w stodole. Opis na podstawie zdjęcia wykonanego w 1987 roku do KEZ przez Wiktora Łyjaka. Tam adnotacja: „sprowadzone przed 1947 r., poprzednie miejsce nieznane, sekcja klawiatury nożnej późniejsza”.

Jako destrukt złożone w stodole.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójwieżyczkowy, osadzony na cokole płycinowym. Środkowa wieża piszczałkowa wyższa, wysunięta półkoliście, zwieńczona profilowanym belkowaniem; brak kotarek. Boczne wieże niższe, wysunięte trójkątnie, zwieńczone profilowanym belkowaniem; w wykrojach piszczałkowych kotarki snycerskie z elementów roślinnych w ramkach. Między wieżami pola piszczałkowe, w których brak kotarek i gzymsów. Układ labiów piszczałek w wieżach girland owy, w polach międzywieżowych – prosty, dośrodkowo-opadający. Piszczałki prospektowe cynowe. Kolorystyka: kremowo-biała, drewno malowane olejno. Styl neobarokowy.

Stół gry wbudowany w lewą ściankę szafy organowej. 11 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (9) o zakresie C-c3 i pedał (2) o zakresie C-c1(z repetycją na c i c1).

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Miech

Miech pływakowy z dwoma podawaczami klinowymi.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 4’
Szpicflet 4’
Oktawa 2’
Kwinta 2 2/3
Superoktawa 1’
Gemshorn 8’
Gemba 8’
Flet 4’
Bourdon 8’
Pedał
Subbas 16’
Wiolonczela 8’