Jabłoń – Parafia Tomasza Biskupa z Willanowy

Organy wybudowane w 1912 roku przez Antoniego Szymańskiego z Warszawy, jako opus 260 [brak tabliczki firmowej obecnej jeszcze w 1987 roku – skan z karty ODZ].

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, umieszczona w arkadzie chóru muzycznego, węższej niż nawa kościoła. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójosiowy osadzony na cokole płycinowym, składa się z trzech pól piszczałkowych oraz flankujących go mniejszych poletek piszczałkowych pełniących rolę uszaków. Środkowe pole piszczałkowe szerokie, niższe, oparte na dekoracyjnej płycinie, zamknięte szczupłym, wklęsłym gzymsem, na którym blanki i na osi lira. Boczne pola (wieże) wysunięte nieznacznie przed lico prospektu, wyższe, flankowane pilastrami, na których zwieńczenia w formie wimperg z pilastrami, żabkami i kwiatonami, z wpisaną rozetką z trójliściem. Skrajne poletka–uszaki wystające poza obrys cokołu, oparte na gzymsach, zwieńczone daszkami jednospadowymi, na których dekoracja z żabkami. Wykroje piszczałkowe bocznych pól i uszaków zamknięte ostrołukiem z wpisanym trójliściem. Układ labrów w środkowym polu – w ośli grzbiet, w bocznych – girland owy, w uszakach – prosty. Piszczałki ;prospektowe cynkowe. Kolorystyka: brązowa, olejna. Styl neogotycki.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 9 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (7) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Połącz.ped., Połącz.Octav., Tremolo.

Miech

Miech pływakowy z jednym podawaczem klinowym umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncyp. 8’
Bourdon 8’
Vox celest. 8’
Gamba 8’
Salcyjon 8’
Flet 4’
Octava 4’
Pedał
Subbas 16’
Violonczel. 8’