Jeziorzany – Parafia Trójcy Świętej.

Organy wybudowane w 1939 roku przez Władysława Kamińskiego [PW, ADS].

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa symetryczna, dwuczęściowa, flankująca okno znajdujące się na osi ołtarza głównego. Prospekt na cokole zwieńczonym belkowaniem stanowią piszczałki cynkowe pogrupowane w cztery (otwarte od góry, rozdzielone prostymi ramiakami pionowymi) segmenty, symetrycznie po obu stronach okna.

Stół gry wolnostojący, na osi okna pomiędzy segmentami szafy organowej, przodem do ołtarza głównego. 18 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-9, II-6) o zakresie C-g3 i pedał (3) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Połączenia II/I, I/P, II/P, Subokt. II/I, Super II/I, Crescendo, Szafa ekspresyjna, Tremolo Flet 4’, Tremolo Gedekt 8’.

Miech

Miech pływakowy z podawaczem klinowym umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Bourdon 16’
Gamba 8’
Klarnet 8’
Koncert flet 4’
Oktawa 4’
Super Oktawa 2’
Mixtura 2’
Kwinta 2 2/3
Manuał II
Salicet 8’
Aeolina 8’
Voxcleles 8’
Gedekt 8’
Rurflet 4’
Blokflet 2’
Pedał
Subbas 16’
Oktawbas 8’
Cello 8’