Kłoczew – Parafia Św. Jana Chrzciciela

Organy wybudowane w 1760 roku przez mistrza Joannesa Jurkiewicza. Datę ustalił Marian Leśniczuk podczas remontu w 1994 roku nie podając źródeł. Rozbudowane o sekcję pedału przed 1860 rokiem.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, pięciowieżyczkowy, osadzony na bardzo wysokim cokole. U podstawy wieżyczek – konsole. Na osi wieżyczka najwyższa, wysunięta na planie trójliścia, zwieńczona gierowanym gzymsem, na którym snycerskie przedstawienie „Oka Opatrzności” w glorii promienistej. Skrajne wieżyczki nieco niższe, wysunięte na planie trójliścia z oślim grzbietem, zwieńczone gierowanym gzymsem, na którym snycerskie przedstawienie symboli Jezusa i Maryi. Pomiędzy nimi dwie wieżyczki wysunięte na planie oślego grzbietu zwieńczone gierowanym gzymsem, na którym przedstawienie słońca i księżyca. W wykrojach piszczałkowych kotary wtórne, o prostej formie, po bokach szafy znajdują się snycerskie uszaki.

Stół gry wbudowany w lewy bok cokołu szafy organowej. 13 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (11) o zakresie CFDGEABHc-c3 i pedał (3) o zakresie C-H.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Miech

Miech magazynowy z podawaczem klinowym umieszczony w sąsiednim pomieszczeniu.

Dyspozycja

Dyspozycja aktualna


Manuał
Pryncypał (8’)
Salcjon (4’)
S. Octava (2’)
Sedecimo (1’)
Cuspis (4’)
Octava (4’)
Quinta (2 2/3’)
Mixtura (1 ch., C-c1=1’, c1-c3=2’)
Minor (4’)
Major (8’)
Portunal (8’)

Pedał
Subbas 18’*
Oktawbas 8’*
* Bez tabliczek rejestrowych
Dyspozycja sprzed prac organmistrzowskich
wg karty ewidencyjnej ODZ z 1980 r.

Manuał
Pryncypał 8’
Gamba 8’
Super\octava 2’
Sedecima 1’
Spic flet 4’
Octava 4’
Quinta 2 2/3
Mixtura 1/2
Flet minor 4’ (2 cięgła dla 1 głosu)
Portunal Flet 8’
Bourdon 8’

Pedał
Subbas