Kock – Parafia Wniebowzięcia NMP

Organy wybudowane przez firmę Sauer z Frankfurtu nad Odrą w kościele w Kasemark (Serowo, parafia Trutnowo), zainstalowane w parafii Kock w 1955 roku przez Tadeusza Rawskiego (Sopot) i Guntera Grauna (Gdańsk) w obudowie zaprojektowanej przez Tadeusza Witkowskiego z Lublina.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, zredukowana do wysokiego, drewnianego cokołu, na którym, na wydatnym gzymsie, otwarta część prospektowa utworzona z wolnostojących piszczałek pogrupowanych w pięć płaszczyzn. Płaszczyzny parzyste cofnięte w stosunku do lica prospektu, niższe, o równo przyciętych korpusach i prostym układzie labiów. Wśród płaszczyzn nieparzystych środkowa wyższa i szersza, boczne niższe, o równo przyciętych korpusach i labiach ułożonych girlandowo. Bryła szafy organowej nawiązuje do historycznego typu trójwieżyczkowego. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka cokołu – kremowa, drewno malowane olejno. Styl współczesny.

podzielonych pomiędzy dwa manuały (7, 6) o zakresie C-g3 i pedał (5) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice membranowe, bocznozaworowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, AP, Crescendo, WK; Połączenia: II/I, I/P, II/P, Super II/I, Subo II/I, Super II; Tremolo II.

Miech

Miech magazynowy z dwoma podawaczami klinowymi, umieszczony wewnątrz szafy.

Dyspozycja

Manuał I
Hohlflöte 8’
Prinzipal 8’
Oktave 4’
Quintatön 16’
Super-oktave 2’
Mixtur 5 f
Gedackt 4’*

*niegdyś Trompet 8’
Manuał II
Salicional 8’
Vox coelestis 8’
Gedackt 8’
Rohrflöte 4’
Prinzipal 4’
Flet-harmonik 2’**

** niegdyś Cymbel 3 f
Pedał
Subbass 16’
Bassflöte 8’
Oktavbass 8’
Oktave 4’
Posaune 16’