Kolembrody – Parafia Nawiedzenia NMP

Organy wybudowane przez firmę Gebrüder Walter pomiędzy 1900 a 1909 rokiem (Instrument jest wymieniony w „Wykazie organów firmy „Gebrüder-Walter” (do 1914 r.), s. 181 (Chodecz, Goub. Warschau […] 12 rejestrów), za: Wolfgang Brylla, Działalność firmy organowej „Gebrüder Walter” z Góry Śląskiej na podstawie wykazu instrumentów z roku 1914, [w:] Organy i Muzyka Organowa VIII, Gdańsk 1991, s. 156, gdzie autor ustala datę powstania instrumentu na rok ok. 1903; datę tę podaje również W. Łyjak w Karcie ewidencyjnej ODZ wykonanej w roku 1987, nr BPO 100 000 547 (obecnie LBL 000 007 155)), najprawdopodobniej w roku 1903. Za: Wiktor Łyjak, Śląscy budowniczowie organów na Mazowszu, [w:] „Organy na Śląsku”, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej w Katowicach nr 22, Katowice 1984, s. 181.
Na kontuarze tabliczka firmowa:
№ 269
Gebrüder Walter
Orgelbau Anstalt
Guhrau. Bez. Breslau

Organy zakupione z ewangelickiego kościoła w miejscowości Chodecz (diec. Włocławska) przez parafię Łomazy i sprzedane parafii w Kolembrodach w 1946 roku.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, jednoczęściowa. Prospekt osadzony na cokole płycinowym. Symetryczne boczne pola piszczałkowe wyższe, zwieńczone prostym gzymsem z blankami; w wykroju piszczałkowym dwuliść wpisany w ośli grzbiet flankowany wimpergami. Środkowe pole piszczałkowe niższe, zwieńczone analogicznym gzymsem z blankami z wykrojem piszczałkowym w kształcie biforium ostrołukowego z wpisaną rozetką. Powyżej pól piszczałkowych rytmiczne ślepe arkadki ostrołukowe.
Układ piszczałek w bocznych polach – girlandowy, w środkowym – prosty. Piszczałki prospektowe cynkowe.
Kolorystyka: lakier, brąz. Styl neogotycki.

Stół gry wolnostojący, na osi chóru, przodem do ołtarza głównego. 10 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (5,3) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, rejestrów pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Pedal coppel, Manual coppel, Tutti.

Miech

Miech magazynowy dwuczerpakowy umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Burdon 16’
Principal 8’
Doppel flöte 8’
Octave 4’
Progressio 2-3 fach 2 2/3
Manuał II
Portunal flöte 8’
Salicet 8’
Rohrflöte 4’

Pedał
Subbass 16’
Violoncello 8’