Konstantynów – Parafia Św. Elżbiety Węgierskiej

Organy wybudowane w latach 1941-48, kontuar wówczas dostarczył A. Chlebowski z Warszawy. Pod instrumentem podpisał się Stanisław Adamiec z Łodzi, zapewne w 1980 roku, kiedy podczas gruntownego remontu organów został wymieniony stół gry.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wmontowana jest we wnękę nad kruchtą kościoła. Prospekt architektoniczny, oparty na cokole płycinowym ma formę fasady kościoła z dwoma wieżami i sygnaturką.
Prospekt jednoczęściowy, trójosiowy, o środkowym polu piszczałkowym wyższym, ujętym półkolumienkami, zamkniętym ostrołukiem, ponad którym wimpergi, pinakle i wydatny kwiaton na osi. Boczne pola piszczałkowe niższe, zamknięte ostrołukiem, zwieńczone trójkątnymi fialiami wypełnionymi maswerkiem, na których niewielkie kwiatony. Na drugim planie zarys trójkątnego szczytu przebiegający przez całą wysokość prospektu, zwieńczony żabkami, w którego górnej części trzy wysmukłe wykroje wypełnione wąskimi, niegrającymi piszczałkami. Ponad szczytem wydatna wieżyca – sygnaturka, po bokach dwie wysokie wieże, w których ściankach wysmukłe okna zamknięte rybim pęcherzem, zwieńczone pseudogotyckimi blankami i kwiatonami.
Kolorystyka ciemnobrązowa ze złoceniami gzymsów i elementów snycerskich.
W prospekcie piszczałki cynkowe, pomalowane srebrną farbą. Układ labiów w wykrojach zakomponowany girlangowo.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 17 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (6, 7) o zakresie C-g3 i pedał (4) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, WK, Tremolo, Połączenia: II/I, I/P, II/P, Sub II/I.

Miech

Trzy miechy pływakowe podłączone do dmuchawy elektrycznej.

Dyspozycja

Manuał I
Bourdon 16’
Pryncypał 8’
Gamba 8’
Salicet 8’
Oktawa 4’
Mikstura 3 ch.
Manuał II
Flet kryty 8’
Aeolina 8’
Wokscelestis 8’
Fugara 4’ jest 8’
Flet 4’
Nasard 4’ [sic!] 2 2/3
Picolo 2’
Pedał
Wiolon 16’
Subbass 16’
Oktawbass 8’
Cello 8’