Kopcie – Parafia MB Królowej Korony Polskiej

Organy wybudowane w 1906 roku przez Stanisława Jagodzińskiego dla kościoła w Zduńskiej Woli. Przeniesione do Kopci w 1948 r. przez Zygmunta Kamińskiego z Warszawy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, o trzech wieżach wysuniętych nieco do przodu, z których środkowa wyższa, skrajne niższe, rozdzielone polami piszczałkowymi. Wykroje piszczałkowe zamknięte łukami pełnymi. Wieże zwieńczone gzymsami w kształcie daszków z dekoracją snycerską na szczytach. Poszczególne segmenty oddzielone pilastrami. Ponad polami międzywieżowymi roślinna dekoracja snycerska z wicią akantu w kształcie spływów wolutowych. Po bokach analogiczne uszaki.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 18 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-8, II-6) o zakresie C-f3 i pedał (3) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Forte I, Forte II, Tutti, Połączenia II/I, I/P, II/P, Calcant, Evacuant.

Miech

Miech magazynowy, dwuczerpakowy.

Dyspozycja

Manuał I
Bourdon 16’
Principal 8’
Viola di Gamba 8’
Portunalflet 8’
Kwinta 3’
Octava 4’
Minorflet 4’
Mixtura 3-4 ch.
Manuał II
Geigen Principal 8’
Aeolina 8’
Voix Celeste 8’
Rorflet 8’
Flet 4’


Pedał
Subbas 16’
Violon 16’
Octavbas 8
* Flet 8’
Piccolo 2’

* niegdyś 4’, wg. Karty ewidencyjnej z 1987 r.