Leśna Podlaska – Parafia Narodzenia NMP i św. Apostołów Piotra i Pawła Sanktuarium Maryjne, Bazylika Mniejsza

Organy wybudowane w 1950 roku przez Wytwórnię Organów Stefana Truszczyńskiego z Włocławka. Projekt w 1947 roku wykonał Tadeusz Rajkowski. Jego pierwszą samodzielną pracą była intonacja całej sekcji II manuału w tym instrumencie. [inf. P. Pasternak]

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, jednoczęściowa, złożona z wysokiego cokołu płycinowego zwieńczonego wydatnym, zdobionym snycersko belkowaniem oraz wspartego na nim prospektu. Prospekt pięcioosiowy, symetryczny, z centralnie umieszczoną wieżą piszczałkową wysuniętą półkoliście oraz symetrycznie ułożonymi czterema polami piszczałkowymi wydzielonymi szczupłymi półpilastrami połączonymi ze sobą w górnej części prospektu girlandową roślinną dekoracją snycerską. W skrajnych segmentach korpusy piszczałek wystają ponad drewniane obramienia. Środkowa część prospektu wsparta jest na gzymsie nieznacznie wyższym, dając wrażenie dynamiki architektury prospektu. Skromna dekoracja snycerska dodana również na półpilastrach oddzielających segmenty prospektu oraz w formie niewielkich uszaków. Piszczałki prospektowe cynkowe, malowane na kolor srebrny. Labia w wieży zakomponowane girlandowo, w pozostałych segmentach również girlanowo, z osią pomiędzy segmentami.

Stół gry na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 25 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (9, 11) o zakresie C-a3 i pedał (5) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Tremolo II, szafa ekspresyjna (nieczynna), Crescendo (pedał), Połączenia: II/I, I/P, II/P, Super II/I (pełny), Sub II/I, Super I (pełny).

Miech

Dwa miechy pływakowe umieszczone w cokole szafy organowej, zasilane dmuchawą elektryczną.

Dyspozycja

Manuał I
Bourdon 16’
Pryncypał 8’
Flet jasny 8’
Gemshorn 8’
Gamba 8’
Oktawa 4’
Rurflet 4’
Dublet 2’
Mikstura 4 ch

Manuał II
Kwintaton 16’
Pryncypał skrzypcowy 8’
Kryty 8’
Klarnet 8’ (labialny)
Salicet 8’
Vox coelestis 8’
Pryncypał 4’
Blokflet 4’
Róg nocny 2’
Sesquialtera 2 ch
Obój 8’
Pedał
Pryncypałbas 16’
Subbas 16’
Czello 8’
Fletbas 8’
Flet 4’