Łomazy – Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła

Organy wybudowane w 1941 roku przez Stefana Brzozowskiego.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, osadzony na cokole płycinowym. Środkową oś stanowi wydatne, wysokie pole piszczałkowe zwieńczone trójkątnym maswerkiem, flankowane półpilastrami zwieńczonymi sterczynami z kwiatonami. Środkowe pole flankują dwa wąskie segmenty piszczałkowe również zwieńczone trójkątnymi, strzelistymi daszkami wykrojonymi w trójliść, zwieńczonymi kwiatonami. Skrajne segmenty zamknięte prostym gzymsem, ponad który wystają piszczałki, flankowane półpilastrami ze sterczynami zakończonymi kwiatonami. Prospekt posiada rodzaj uszaków w kształcie niewielkich arkad zamkniętych trójlistnie z dostawionymi sterczynkami z kwiatonami. Układ piszczałek w środkowym i skrajnych polach – girlandowy, w pozostałych – prosty. Kolorystyka: brązowy ze złoceniami. Styl neogotycki.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 16 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (7, 6) o zakresie C-c4 i pedał (3) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Crescendo, AP, Tremolo flet 4’, Połączenia: II/I, I/P, II/P, Super I/I, Super II/I, Sub II/I.

Miech

Miech pływakowy w cokole szafy organowej, zasilany silnikiem elektrycznym.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Bourdon 16’
Salicet 8’
Gamba 8’
Oktawa 4’
Flet 4’
Mikstura 4 ch
Manuał II
Pryncypał skrzypcowy 8’
Aeolina 8’
Vox celestis 8’
Gedakt 8’
Fugara 4’
Rurflet 4’
Pedał
Subbass 16’
Cello 8’
Violan 8’