Łuzki – Parafia Macierzyństwa NMP

Organy wybudowane w 1973 roku przez firmę Włodzimierza Truszczyńskiego, ufundowane przez ks. Mariana Bujno.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, składająca się z cokołu płycinowego i osadzonych na nim wolnostojących piszczałek ułożonych z wyraźnym zaakcentowaniem części środkowej. Prospekt bezstylowy.

Stół gry wolnostojący, usytuowany po prawej stronie chóru muzycznego, przodem do ołtarza głównego. 10 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (3, 4) o zakresie C-a3 i pedał (3) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, WK, Tremolo II, Połączenia: II/I, I/P, II/P.

Dyspozycja

Manuał I
Bourdon 8’
Pryncypał 4’
Mikstura 4-5 x
Manuał II
Kwintadena 8’
Flet 4’
Oktawa 2’
Acuta 5 x
Pedał
Subbass 16’
Fletbas 8’
Pommer 4’