Milanów – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

Organy wybudowane w 1911 roku przez Adolfa Homana z Warszawy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójosiowy osadzony na cokole płycinowym, złożony z trzech pól piszczałkowych, z których boczne wyższe, środkowe niższe, trzyczęściowe. Skrajne pola piszczałkowe flankowane pilastrami, na których zwieńczenie w kształcie gzymsu kierowanego dwuspadowo; wykroje piszczałkowy zamknięte łukiem pełnym. Środkowe pole cofnięte nieznaczenie w stosunku do bocznych, oparte na podwyższonym gzymsie, trzyczęściowe: środkowa część flankowana pilastrami, na których zamknięcie wykroju w łuk pełny i zwieńczenie gzymsem dwuspadowo; części boczne węższe, zwieńczone prostym gzymsem. Nad środkowym polem centralnie – lira, po bokach spływy. Prospekt flankowany architektonicznymi blendami nakrytymi jednospadowymi daszkami.
Układ labrów piszczałek w skrajnych polach i w centralnej części środkowego – girlandowy, w bocznych częściach środkowego pola – odśrodkowo-opadający. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka wtórna: kremowa, olejna ze złoceniami. Styl klasycystyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 10 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (9) o zakresie C-f3 i pedał (1) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Forte, Tutti; Łączniki I/P, Super I; Tremolo.

Miech

Miech pływakowy z podawaczem klinowymi umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Burdon 8’
Salicjonał 8’
Aeolina 8’
Flet 4’
* Oktawa 4’
* Pikolo 2’
* Kwinta 1 1/3
* Mixtura 3 x

* głos nowy (Nawrot 1982)
Pedał
Subbas 16’