Mostów – Parafia MB Anielskiej

Organy wybudowane w 1916 roku. W Mostowie zainstalowane po 1943 roku (1947?) przez Stefana Truszczyńskiego, wówczas również przebudowane.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójosiowy osadzony na cokole płycinowym, składa się z trzech pól piszczałkowych. Środkowe pole szersze i nieznacznie wyższe od bocznych. Pola oddzielone półpilastrami, nad którymi dekoracje fryzu. Prospekt zwieńczony belkowaniem , na którym nad bocznymi polami półokrągłe przestylizowane tympanony, nad środkowym – forma glorii promienistej wpisanej w półokrągły, przerwany gzyms, z wkomponowanym krzyżem.
Wykroje piszczałkowe zamknięte półkoliście. Układ piszczałek girlandowy. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka: ciemne drewno lakierowane. Styl eklektyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 8 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (6) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte; Łącznik Pedał-Manuał; Tremolo-flet 4’.

Miech

Miech pływakowy umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8
Bourdon 8-16
Salicet 8
Oktawa 4
Flet 4
Mixtura 2 ch.
Pedał
Subbas 16’
Oktawbas 8’