Motwica – Parafia Narodzenia NMP

Organy wybudowane w 1959 roku przez Władysława Ferensowicza.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego, w niszy, za niską architektoniczną arkadą.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt otwarty, jednoczęściowy, symetryczny, trójosiowy osadzony na cokole płycinowym, złożony z bocznych ścianek i piszczałek zakomponowanych w nawiązaniu do tradycji trójwieżyczkowej. Na osi prospektu wieża piszczałkowa wysunięta wielobocznie. Po bokach na drewnianych prostych podwyższeniach płaskie pola piszczałkowe niewydzielone architektonicznie, a jedynie wyodrębnione poprzez zastosowanie girlandowego układu labiów. Pomiędzy nimi pola piszczałkowe o prostym układzie labiów. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka cokołu i bocznych ścianek: ciemnobrązowa, drewno lakierowane. Bezstylowy.

Stół gry wolnostojący, obok prawej ścianki szafy organowej, bokiem do ołtarza głównego. 10 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (6, 2)??? o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Manual Koppel I an I, Superoct. coppel I M, Superoctavkoppel II an I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II. Volles Werk.

Miech

Miech magazynowy zasilany elektrycznie umieszczony w sąsiednim pomieszczeniu.

Dyspozycja

Manuał I
Oktawa 4’
Flöte 4’
Principal 8’
Bordun 8’
Mixtura 3 ch.
Salicional 8’
Manuał II
Aeoline 8’
Flaut travers 4’Pedał
Subbas 16’
Violoncello 8’