Opole–Podedwórze – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Organy wybudowane w XIX wieku przez anonimowego mistrza dla kościoła parafialnego w Parczewie. Przeniesione do Podedwórza w 1918 roku.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego, przesunięty w prawą stronę w stosunku do osi kościoła.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójwieżyczkowy, osadzony na cokole płycinowym i belkowaniu. U podstaw cokołu przy przedniej ściance leżące piszczałki tympanu. Środkowa wieża piszczałkowa wyższa, flankowana listwami, wysunięta półkoliście, zwieńczona profilowanym belkowaniem boczne wieże niższe, flankowane listwami, wysunięte trójkątnie, zwieńczone profilowanym belkowaniem. Pomiędzy wieżami niskie, prostokątne pola piszczałkowe zwieńczone prostym gzymsem. Przestrzeń między wieżami i wykroje piszczałkowe przysłonięte kotarkami ażurowymi???. Układ labiów piszczałek w wieżyczkach girlandowy, w polach – prosty, odśrodkowo-wznoszący. Piszczałki prospektowe cynowe. Kolorystyka: kremowa, olejna. Styl barokowy.

Stół gry wbudowany w lewą ściankę szafy organowej, bokiem do ołtarza głównego. Pozytyw o 9 głosach – manuał o zakresie C-c3 z podwieszonym pedałem o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tympan.

Miech

Miech magazynowy z dwoma podawaczami klinowymi umieszczony obok szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 4’
Portunal 8’
Gamba 8’
Oktawa 2’
Kwinta 1 1/2
Superoktawa 1’
Mixtura ch (była 3 ch)
Minor 4’
Major 8’
Pedał
podwieszony