Osieck – Parafia Św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja

Organy wybudowane w 1978 roku przez Zbigniewa Sianowskiego z Warszawy, w miejsce organów Josefa Hubička z Pragi z 1909 roku, sprzedanych do Krześlina (pozostały figury z prospektu).

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wypełnia całą szerokość chóru muzycznego. Prospekt współczesny, na szerokim drewnianym cokole osadzony „płot” z piszczałek w centralnej części wycięty w kształt łuku pełnego, odsłaniając znajdującą się na tylnej ścianie chóru rozetę. Na filarach neogotyckiej balustrady chóru oraz na konsoli na osi prospektu znajdują się figury muzykujących aniołów i Marii (pozostałości z poprzednich organów).

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 24 głosy podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-8, II-9) o zakresie C-a3 i pedał (7) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura elektropneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, 2 Wolne Kombinacje, Crescendo, Połączenia: II/I, II/P, II/P, Super I/P, Sub II/I, Super II/I, Tremolo II.

Miech

Dwa miechy pływakowe umieszczone w cokole szafy organowej, zasilane dmuchawą elektryczną.

Dyspozycja

Manuał I
Burdon 16’
Pryncypał 8’
Róg Kozi 8’
Oktawa 4’
Flet rurk. 4’
Kwinta 2 2/3
Róg nocny 2’
Mixtura 4ch. 2’
Manuał II
Flet kryty 8’
Salicjonał 8’
Pryncypał 4’
Flet minor 4’
Oktawa 2’
Flet leśny 2’
Kwinta 1 1/3
Tercja 1 3/5
Cymbel 3 ch.
Pedał
Pryncypał 16’
Subbas 16’
Oktawbas 8’
Fletbas 8’
Chorałbas 4’
Kwinta szumiąca 2 2/3’+2’
Kwintadena 2’