Parysów – Parafia Wniebowzięcia NMP

Organy wybudowane w 1890 roku przez firmę „Józef Szymański i Syn” w drewnianym kościele rozebranym w 1914 roku, później przeniesione do obecnego kościoła.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, osadzony na cokole, jednoczęściowy, pięcioosiowy o dwóch flankujących wieżyczkach piszczałkowych wysuniętych półkoliście i części centralnej, wyższej, płaskiej, zamkniętej łukiem pełnym, rozdzielonych polami piszczałkowymi. Część środkowa zwieńczona gzymsem, na którym roślinna dekoracja snycerska. Na skrajnych wieżyczkach piszczałkowych wazony płomieniste. Pola piszczałkowe zwieńczone spływami, na których roślinna dekoracja snycerska. Z boku szafy organowej uszaki z wstęgowymi wolutami i dekoracją roślinną. Styl neobarokowy.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 12 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-6, II-3) o zakresie C-f3 i pedał (3) o zakresie C-d1 (brak klawisza d1).

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Forte, Tutti, Połączenia M I/M II, M I/Ped. Dzwonek dla kalikanta nieczynny.

Miech

Miech magazynowy dwyczerpakowy umieszczony na zewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Viola Gam 8’
Dubel flet 8’
Octawa 4’
Flet 4’
Mixtura 2’ 3 chóry (repetycja na c1)
Manuał II
Fugara 4’
Bourdon 8’
Salcyjon 8’


Pedał
Wiolonczela 8’
Octawbass 8’
Subbas 16’