Pawłowice/Piotrowice – Parafia Św. Jakuba Apostoła

Organy wybudowane w 1908 roku przez Wojciecha Gadko z Warszawy, Op. 10.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, trójwieżyczkowy, płaski. Skrajne wieże wyższe, zamknięte łukiem pełnym, flankowane pilastrami z kapitelami jońskimi, zwieńczone gzymsem, na którym snycerskie symetryczne spływy wolutowe z dekoracyjną stylizowaną muszlą. Środkowa wieżyczka niższa, analogicznie flankowana i zamknięta, zwieńczona gzymsem, na którym lira. Płaszczyzny międzywieżowe zamknięte łukiem odcinkowym, zwieńczone gzymsem.

Stół gry wbudowany w lewą ścianę szafy organowej. 6 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (5) o zakresie C-f3 i pedał (1) o zakresie C-h.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownica manuału – stożkowa, pedału – klapowa.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Forte, Tympan, Wypust Powietrza.

Miech

Miech pływakowy z podawaczem klinowym umieszczony na zewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Bourdon 8’
Viola di Gamba 8’
Mixtura 3 chóry (jest 1-2 ch.)
Pedał
Oktawbas 8’

informacja wg karty ewidencyjnej ODZ sekcja pedału dobudowana