Piszczac – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Organy wybudowane przed rokiem 1919 przez Andrzeja Blomberga z Warszawy (op.225).

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, trójosiowy, symetryczny, osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole piszczałkowe szerokie, zwieńczone trójkątnym tympanonem, na którym krzyż. Skrajne pola prostokątne, zwieńczone prostym gzymsem. Ponad gzymsami koronującymi schematyczne sterczyny w formie ludowej. Wykroje zamknięte spłaszczonymi łukami. Układ labii w polach skrajnych – dośrodkowo opadający, w środkowym – girlandowy. Kolorystyka: ciemne drewno lakierowane. Styl eklektyczny.

Stół gry obecnie wymontowany. Niegdyś wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 8 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (6) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti. Połączenia: Ped.Kop., Tremolo.

Miech

Miech pływakowy o wymiarach 120×230 cm z podawaczem klinowym po prawej stronie szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Bourdon 8’
Salicional 8’ (inna tabliczka)
Flotrower 4’
Oktawa 4’
Mikstura 2’
Pedał
Subbas 16’
Fletbas 4’ (nowa tabliczka)