Polskowola – Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Organy wybudowane w 1939 roku przez Zygmunta Kamińskiego z Warszawy, w 1942 roku powiększone o 2 rejestry.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójpolowy osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole piszczałkowe niższe, skrajne – niższe. Wykroje piszczałkowe zamknięte łukami odcinkowymi, zwieńczone przekomponowanymi architektonicznymi szczytami schodkowymi ze zredukowanymi sterczynami. Na płaskich elementach prospektu drewniane gwiazdki malowane na kolor zloty.
W środkowym polu układ piszczałek girlandowy, w skrajnych – odwróconej girlandy. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka: brąz, drewno lakierowane. Styl ludowy.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 8 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (7) o zakresie C-a3 i pedał (1) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Forte, Tutti. Łączniki: I/P, Super octav, Subo octav. Tremolo-bourdon, Tremolo-flet.

Miech

Miech pływakowy z podawaczem klinowym umieszczony obok szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Bourdon 8’
Salicet 8’
Flet harmonij. 4’
Octava 4’
Gamba 8’ (1942)
Rourflet 4’ (1942)
Pedał
Subbas 16’