Polubicze – Parafia Św. Jana Ewangelisty

Organy wybudowane w 1936 roku przez Zygmunta Kamińskiego z Warszawy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, wypełnia szerokość chóru muzycznego w nawie główniej. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, pięcioosiowy osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole piszczałkowe najwyższe, flankowane pilastrami, zwieńczone gzymsem, na którym lira w snycerskim szczycie. Skrajne pola niższe, w kształcie harf zwróconych szczytem do wewnątrz, flankowane pilastrami, zwieńczone spływami dekorowanymi snycersko. Pomiędzy nimi parzyste pola pośrednie, węższe, niższe, o wykrojach zamkniętych półkoliście, zwieńczone prostym gzymsem, na którym snycerskie spływy. Dekoracja snycerska z motywami roślinnymi. Kolorystyka olejna, ciemnobrązowa ze złoceniami. Piszczałki prospektowe cynkowe. Układ labrów w środkowym polu dośrodkowo-wznoszący, w skrajnych – prosty, odśrodkowo-opadający, w parzystych – girlandowy. Styl eklektyczny

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 10 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (4, 4) o zakresie C-a3 i pedał (2) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Crescendo, AP; Łączniki II/I, I/P, II/P, Super I, Super II/I, Sub II/I; Tremolo Gamba I, Tremolo Flet II.

Miech

Miech pływakowy z dwoma podawaczami klinowymi umieszczony obok szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Bourdon 8’
Gamba 8’
Oktawa 4’
Manuał II
Salicet 8’
Flet harm. 8’
Gedakt 8’
Aeolina 8’
Pedał
Subbas 16’
Cello 8’