Próchenki – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Organy pochodzą z poprzedniego kościoła. Zostały wybudowane w 1925 roku przez Wojciecha Gadko w Warszawie, op. 40.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole piszczałkowe wydatnie większe od pozostałych, zamknięte półkoliści, zwieńczone trójkątnym tympanonem z wkomponowaną lirą. Pola piszczałkowe flankujące środkową arkadę bliźniacze, zamknięte półkoliście, zwieńczone prostym gzymsem, na którym po bokach szafy umieszczone wazy płomieniste.Układ piszczałek w polu środkowym i parach bocznych– girlandowy. Kolorystyka: żółty, biały i złocenia. Styl klasycystyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 9 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (7) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, rejestrów – pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Połączenie I/P.

Miech

Miech magazynowy, dwuczerpakowy umieszczony wewnątrz cokołu szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncyp. 8’
Oktawa 4’
Gamba 8’
Aeolina 8’
Bourdon 8’
Flet 4’
Mikstura 2’
Pedał
Subbass 16’
Oktawbass 8’