Przegaliny – Parafia Opieki Najświętszej Maryi Panny

Organy wybudowane w 1926 roku przez Wacława Biernackiego z Wilna.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójosiowy osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole piszczałkowe wyższe, zwieńczone wklęsło-wypukłym symetrycznym spływem; wykrój zamknięty łukiem odcinkowym. Skrajne pola niższe, o zamkniętych półkoliście wykrojach piszczałkowych, zwieńczone spływami wolutowymi ze ślimacznicą. Ornamenty snycerskie ponad polami piszczałkowymi w formie wici roślinnej, przestylizowane, z elementami secesji. Styl eklektyczny.
Układ piszczałek w polach – girlandowy. Piszczałki prospektowe cynkowe.???
Kolorystyka: kremowa olejna ze złoceniami.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 8 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (7) o zakresie C-f3 i pedał (1) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, rejestrów – pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Łącznik Manuał-Pedał, Supeoktaw I, Tremolo, Wiatr.

Miech

Miech magazynowy z podwójnym podawaczem klinowym.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8”
Bourdon 8”
Gamba 8”
Oktawa 4”
Flet otwarty 8”
Piccolo 2”
Dolce 8”
Aeolina 8”
Pedał
Subbas 16”