Radzików Wielki – Parafia Św. Jana Chrzciciela

Organy wybudowane około 1870 roku przez Leopolda Blomberga w górze Kalwarii. Przeniesione do Radzikowa w latach 1962-63 przez Antoniego Grygorcewicza.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa zamyka wnękę w tylnej ścianie chóru muzycznego, gdzie umieszczony jest właściwy mechanizm organów. Prospekt architektoniczny, osadzony na cokole, jednoczęściowy, pięcioosiowy o dwóch półkoliście wysuniętych wieżyczkach zwieńczonych gzymsem (na którym po trzy wazony płomieniste) po bokach i dominującym płaskim polu piszczałkowym zwieńczonym gzymsem ze spływami wolutowymi z wkomponowaną muszlą, na której krzyż na osi. Pomiędzy nimi pośrednie pola piszczałkowe dwukondygnacyjne. Górne zwieńczone spływami wolutowymi, dolne zamknięte snycerskimi kotarami. Środkowe pole piszczałkowe flankowane pilastrami, zamknięte łukiem pełnym z kluczem, wykroje piszczałkowe wieżyczek zamknięte snycerskimi kotarami. Styl barokowo-klasycystyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 12 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (9) o zakresie C-f3 i pedał (3) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, registratura pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tutti, Tremolo, Pedalkoppel.

Miech

Miech magazynowy umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

* Dyspozycja aktualna

Manuał
Bordon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Schalmei 8’
Concert Flöte 8’
Octave 4’
Flute 4’
Rausch-Quinte 2 2/3’ 2’
Mixtur 3-4 fach

Pedał
Subbas 16’
Octavbass 8’
Doppel-Flöte 8’

* są to te same głosy, co w 1981 r. tylko inne nazwy
Dyspozycja karty ewidencyjnej ODZ z 1981 r.

Manuał
Burdon 16 st.
Pryncypał 8 st.
Gamba 8 st.
Salcion 8 st.
Flet kryty 8 st.
Oktawa 4 st.
Flet 4 st.
Kwinta 2 2/3
Mikstura 3ch.

Pedał
Subbas 16 st.
Pryncbas 8 st.
Flatras 8 st. /sic!/