Rokitno – Parafia Trójcy Świętej

Budowę organów rozpoczął Wiktor Przytulski w 1973 roku. Po jego śmierci w 1978 roku instrument dokończył Zbigniew Sianowski.

W 1944 roku parafia zakupiła bliżej nieokreślone stare organy usunięte w 1968 roku.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt współczesny, otwarty, osadzony na wysokim cokole płycinowym. Piszczałki pogrupowane w trzy pola, z których środkowe dominujące. Korpusy piszczałek przycięte u góry półkoliście, po bokach opadające odśrodkowo. Labia w środkowym polu ułożone girlandowo, w bocznych odśrodkowo wznosząco. Prospekt flankują snycerskie uszaki.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 12 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (5+5) o zakresie C-a3 i pedał (1) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura elektropneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Forte, Tutti, WK, Tremolo II, Crescendo, AP, Połączenia: II/I, I/P, II/P, I 4’, II/I 16’, II/I 4’.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Holflet 8’
Oktawa 4’
Oktawa 2’
Mixtura III
Manuał II
Burdon 8’
Salicet 8’
Pryncypał 4’
Nasard 2 2/3
Siflet 1’
Pedał
Subbas 16’
Chorał 4’