Rossosz – Parafia Św. Stanisława BM

Organy wybudowane w 1913 roku przez Leopolda Hartmana z Warszawy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójosiowy osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole piszczałkowe szerokie, wyższe, ujęte białymi, marmoryzowanymi kolumienkami, z wykrojem piszczałkowym zamkniętym półkoliście, zwieńczone gzymsem, na którym trójkątny tympanon z wkomponowaną lirą. Pola skrajne węższe, niższe, ujęte pilastrami, o wykrojach piszczałkowych zamkniętych półkoliście, zwieńczone gzymsem, na którym trójkątny tympanon z wkomponowanym wazonem płomienistym. Pomiędzy polami cofnięte w stosunku do lica prospektu węższe pola pośrednie o wykrojach prostokątnych, zwieńczone prostym gzymsem, nad którym ornament roślinny. W polach pośrednich kotarki w kształcie udrapowanej tkaniny, w kolorze białym.
W nieparzystych polach układ piszczałek girlandowy, w parzystych – prosty. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka: ciemnobrązowa, olejna ze złoceniami i srebrzeniami. Styl klasycystyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 8 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (6) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti; Łączniki I/P, Octav łącz. I m; Tremolo 8’.

Miech

Miech pływakowy z dwoma podawaczami klinowymi umieszczony obok szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncyp. 8’
Bourdon 8’
Salicjon. 8’
Mixtura 3 x*
Octawa 4’
Dolcet 4’

* pierwotnie Gamba 8’ – głos wymieniony ok 1985 r. Przez Mariana Nawrota.
Pedał
Subbass 16’
Octavbas 8’