Ryki – Parafia Najświętszego Zbawiciela

Organy wybudowane w latach 1944-48 przez Wacława Biernackiego (Warszawa-Kraków).
Poprzednie organy z 1885 roku autorstwa J. Szymańskiego wybudowane w poprzednim kościele przeniesiono na początku XX wieku do obecnego kościoła; w 1944 roku w związku z budową nowych rozmontowano i przekazano do kościoła w Dęblinie. (Aktualnie destrukt w zasobach DSMK)

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wbudowana w ostrołukową arkadę i niszę ponad kruchtą. Prospekt jednoczęściowy, parawanowy, trójsegmentowy, otwarty od góry. Osadzony na wydajnym cokole z opracowanym snycersko i złoconym belkowaniem. Segment środkowy wydzielony listwami zwieńczonymi wysmukłymi pinaklami, boczne flankowane listwami o skromnie rzeźbionych zwieńczeniach. Układ labiów w środkowym segmencie girlandowy, w bocznych odśrodkowy.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 31 brzmiących głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-11, II-14) o zakresie C-a3 i pedał (6) o zakresie C-f1 plus dwa głosy transmitowane w II man.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Wolna kombinacja, Crescendo, Połączenia: II/I, I/P, II/P, Super, Sub.

Miech

Miech pływakowy umieszczony poniżej wiatrownic.

Dyspozycja

Manuał I
Bourdon 16’
Pryncypał 8’
Salicet 8’
Spicflet 8’
Holflet 8’
Kwintaton 8’
Oktawa 4’
Rurflet 4’
Kwinta 2 2/3
Superoktawa 2’
Mixtura 4 ch.
Manuał II
Pryncypał 8’
Dolce 8’
Gamba 8’
Gedekt 8’
Vox Coel. 8’
Aeolina 8’
Koncertflet 8’
Prestant 4’
Flet min. 4’
Pikolo 2’
Nasard 2 2/3
Tercflet 1 3/5
Cymbel 3 ch.
Sesquialtera (transmisja)
Kornet 4 ch. (transmisja)
Pryncypał 1’
Pedał
Violon 16’
Subbas 16’
Quintbas 102/3
Fletbas 8’
Cello 8’
Gedekt 4’