Siedlce – Kaplica Ogińskich – Podwyższenia Krzyża Św.

Girolamo Frescobaldi – Messa della Domenica [wybór]

Dyspozycja

Manuał (C – c3, krótka oktawa)
Pryncypał 4’
Portunal 4’
Maior 8’
Quinta 2 2/3’
Minor 4’
Octava 2’
Sedecima 1’
Mixtura 2/3’