Siedlce – Kościół Garnizonowy

Dyspozycja

Manuał I (C – g3)
Pryncypał 8’
Bourdon 8’
Gamba 8’
Oktawa 4’
Mixtura 3 chóry
Manuał II (C – g3)
Salicet 8’
Flauto dolce 4’Pedał (C – f1)
Subbass 16’
Połączenia i urządzenia pomocnicze

II/I, I/P, II/P, Super I, Subokt. II/I

Piano, Forte, Tutti, Tremolo flet, Tremolo gamba, AP, Kalikant