Siedlce – Kościół Św. Stanisława BM

J.S. Bach – Toccata i fuga d-moll BWV 565


J.S. Bach – Liebster Jesu wir sind hier BWV 731 (solo: Tercjan)

Dyspozycja

Manuał I (C – a3)
Pryncypał 8’
Holflet 8’
Oktawa 4’
Rurflet 4’
Super-oktawa 2’
Mixtura 4 ch.
Manuał II (C – a3)
Bourdon 8’
Salicet 8’
Vox coelestis 8’
Pryncypał 4’
Flet szpiczasty 4’
Nasard 2 2/3’
Picolo 2’
Tercja 2 ch.
Cymbel 3 ch.
Obój 8’*
Pedał (C – g3)
Kontrabas 16’
Subbas 16’
Cello 8’
Fletbas 8’
Oktawbas 4’
Kornetbas 3 ch.
Połączenia i urządzenia pomocnicze

II/I, I/P, II/P, Super II/I, Sub II/I

Piano, Forte, Tutti, Crescendo, Tremolo II, Automat pedałowy, 2 wolne kombinacje