Sobieszyn – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Organy wybudowane pod koniec XIX wieku roku przez firmę Leopold Blomberg i Syn w Warszawie.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego. Bariera chóru z dekoracyjnymi rozetami z wpisanymi czteroliścami.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt jednoczęściowy, architektoniczny, oparty na zwieńczonym gzymsem cokole, trójosiowy, symetryczny, płaski. Środkowy segment wyższy niż skrajne, zamknięty lekkim ostrołukiem, ponad którym wimpergi, pinakle i wydatny kwiaton na osi. Boczne segmenty zamknięte trójlistnie, zwieńczone gzymsem flankowanym pinaklami, na którym regularne żabki; u podstawy wykrojów piszczałkowych skrajnych segmentów fryz ze snycerską dekoracją maswerkową. Kolorystyka brązowa.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 9 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (7) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tutti, Tympan, Kalikant, Wypuszczacz wiatru, Połączenie Manuału z Pedałem.

Miech

Miech magazynowy z parą podawaczy klinowych umieszczony za szafą organową.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Salcyonał 8’
Bourdon 8’
Portunalflet 4’
Kwinta 2 2/3
Kornet 3 chóry
Pedał
Subbas 16’
Oktawbas 8’