Stanin – Parafia Trójcy Świętej

Organy wybudowane około 1910 roku przez Dominika Biernackiego.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego, przeniesiony ze starego kościoła.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, o dwóch skrajnych wieżach piszczałkowych wyższych i trójdzielnej niższej części środkowej. Boczne wieżyczki zamknięte łukiem pełnym, flankowane kanelowanymi pilastrami, na których gzyms zwieńczony półkolistym tympanonem. Obecnie na nim klasycystyczne wazy. W części środkowej trzy pola piszczałkowe zamknięte półkoliście i zwieńczone prostym gzymsem, z których środkowe zaakcentowane i zwieńczone trójkątnym tympanonem, na którym lira. Styl eklektyczny, klasycyzujący. Po bokach odrębne stylistycznie wtórne, starsze uszaki snycerskie, pochodzące z ołtarzów starego kościoła.

Stół gry wbudowany w lewą ścianę szafy organowej. 10 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (8) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, rejestrów – pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Forte, Tutti, Połączenie Manuału z Pedałem, Tremolo.
Niegdyś funkcjonował jeszcze Tympan i Super Oktaw.

Miech

Miech pływakowy z podawaczem klinowym umieszczony na zewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Oktawa 2’ (niegdyś Viola 4’)
Gamba 8’
Burdon 8’
Vox (niegdyś Aeolina 8’)
Flet 4’
Mixtur II (niegdyś Mikstura 2 chory)
Pedał
Subbas 16’
Oktavb. 8’